GOSA

GOSA-wat? GOSA!

gosa

De Grootouders– en SeniorenActie is er voor gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn: een ruim doelpubliek met een veelheid aan vragen en wensen. GOSA wil er ook voor je zijn als je een kleinkind verwacht.

Wil je hierbij aansluiten, vraag meer info bij Greet: 0473 388 117  of gezinsbondwervik@gmail.com


De gewestelijke activiteiten van GOSA hebben sinds een aantal jaren een website waarop men alles terugvindt. Alle foto’s worden daar ook geplaatst voor wie graag zijn gewenste foto’s wil downloaden.

Klik op deze site: https://sites.google.com/site/gosagewestmenen/ 

 

Advertenties